Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Η ανακοίνωση για τη συμμετοχή του σχολείου μας στη συνάντηση των αποστολών στην Κωνσταντινούπολη - The announcement of the meeting in Istanbul

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου