Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

The project of our school - Η θεματική δραστηριότητα του σχολείου μαςOur project brings together 7 different European schools, leading the students to collaborate on a global reflection on their future and to find their ways.
All along the 2 years of the project, they will learn to know each other through their common points and differences, discovering new cultures and ways of life so that they can build their identities as Europeans.


Το παρόν πρόγραμμα ενώνει 7 διαφορετικά Ευρωπαϊκά σχολεία, οδηγώντας τους μαθητές στην από κοινού συνεργασία και σκέψη πάνω στο μέλλον και στους δρόμους που θα ακολουθήσουν. Τα δύο χρόνια της θεματικής δραστηριότητας, θα γνωριστούν μέσω των κοινών τους στοιχείων και διαφορών, θα ανακαλύψουν νέες κουλτούρες και τρόπους ζωής, έτσι ώστε να χτίσουν την ταυτότητά τους ως Ευρωπαίοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου